Säännöt

Kuntopesissarjojen säännöt

Joukkue tarvitsee lyöntikierrosta kohti vain yhden juoksun voidakseen jatkaa kierrosta, ellei ole syntynyt kolmea paloa.

Mikäli johdossa oleva joukkue siirtyy tasoittavalle sisävuorolle ennen ajan täyttymistä, ottelu päättyy välittömästi ajan täyttymishetkellä. Tuolloin menossa ollut peliteko saatetaan kuitenkin päätökseen. Samoin ottelu päättyy välittömästi, kun ajan ollessa täynnä tasoittavalla sisävuorolla oleva joukkue tekee voittojuoksun. Samalla peliteolla tehdyt juoksut kuitenkin hyväksytään.

Pelituomarilla on oikeus antaa harkintansa mukaan lisäaikaa loukkaantumisten, ottelun keskeytymisen tai pallon hukkaan joutumisen vuoksi, ja myös selvissä ajanpeluutilanteissa, mikäli ajanpeluusta on ensin huomautettu viivyttelevälle joukkueelle. Lisäajan antamisesta on päätettävä välittömästi sen aiheuttaneen tilanteen lauettua, ja se on ilmoitettava kuuluvasti molemmille joukkueille. Pelituomari on velvollinen seuraamaan otteluajan kulkua täsmällisesti, ja joukkueilla on oikeus kohtuullisin väliajoin kysyä jäljellä olevaa peliaikaa.

Sarjaohjelmaan kotijoukkueeksi merkityllä joukkueella on oltava hyväkuntoinen (ei välttämättä uusi) pelipallo ja riittävä määrä varapalloja. Sekasarjassa käytetään naisten palloa.

Ottelupöytäkirja on ehdottomasti esitäytettävä siten, että ottelu voidaan aloittaa ohjelmaan merkittynä aikana. Ottelun alkua ei saa siirtää esimerkiksi myöhässä saapuvan avainpelaajan odottamiseksi. Myöhässä saapuvat pelaajat sijoitetaan lyöntijärjestyksen loppuun, ja heidät voidaan ottaa aktiiviseen pelitoimintaan pelisääntöjen mukaisesti.

Sekasarjassa saa aktiivisessa pelitoiminnassa olla samanaikaisesti enintään neljä miespelaajaa. Lukkarina on oltava nainen, mutta muutoin ulkopelipaikat samoin kuin lyöntijärjestys on vapaa. Pelituomari on velvollinen valvomaan miessäännön ja lukkarisäännön noudattamista sekasarjassa.

Joukkueen, jonka mielestä vastustajajoukkue muutoin kuin em. mies- ja lukkarisäännön osalta on edustuskelpoisuusmääräysten vastainen, on tehtävä asiasta P-merkintä pelipöytäkirjaan alkukiilassa, ja ottelu jälkeen sen on tehtävä asiasta valitus sarjan järjestäjälle (kts. valitusmenettelystä jäljempänä). Ottelu on erimielisyydestä huolimatta kuitenkin pelattava.

Jokereiden käyttö sekasarjoissa

Ennen mieslyöjää on joukkueella oikeus käyttää ainoastaan miesjokeria, samoin ennen naislyöjää saa käyttää vain naisjokeria. Ennen kutakin lyöntivuoroista pelaajaa saa käydä lyömässä enintään yksi jokeripelaaja. Joukkue saa käyttää kutakin jokeria korkeintaan kerran sisävuorossa.

Valitusmenettely kaikissa kuntopesissarjoissa

Joukkueen, joka haluaa tehdä valituksen, on ilmoitettava valituksen tekemisestä välittömästi, kun siihen ilmenee aihetta, kuitenkin viimeistään ottelun loppukiilassa tuloksen julistamisen yhteydessä. Valituksesta tehdään merkintä ottelupöytäkirjaan. Valittavan joukkueen on ilmoitettava sähköpostilla pitävänsä valituksensa voimassa ottelupäivää seuraavana päivänä sarjan järjestäjälle.

Tämän jälkeen valittavan joukkueen on seitsemän vuorokauden kuluessa ottelupäivästä jätettävä kirjallinen valitus, johon on liitettävä tosite 40 euron valitusmaksun suorittamisesta. Mikäli valitusta ei ole tehty edellä mainitulla tavalla, se jätetään tutkimatta. Valitusmaksu palautetaan mikäli valitus hyväksytään tai milloin se asian laatuun nähden muutoin katsotaan aiheelliseksi


Kuntopesis sekasarja

Peliaika 50 min ja tasavuorot.

Joukkueessa tulee olla samanaikaisesti kentällä yksi nainen miehiä enemmän. (5,4) joukkueen lukkarina toimii naispelaaja.

Mikäli tiedätte, että jokin ottelu jää pelaamatta ilmoittakaa siitä järjestäjille hyvissä ajoin. Näin peruutus saadaan vastustajan ja tuomareiden tietoon. Pelipäivänä siirretyt ottelut tuomitaan vastustajajoukkueen hyväksi.


Kuntopesis miehet

Peliaika 1 h 15 min ja tasavuorot

Mikäli tiedätte, että jokin ottelu jää pelaamatta ilmoittakaa siitä järjestäjille hyvissä ajoin. Näin peruutus saadaan vastustajan ja tuomareiden tietoon. Pelipäivänä siirretyt ottelu tuomitaan vastustajajoukkueen hyväksi.


Sijoitusten määräytyminen pisteiden ollessa tasan

0) Jos joukkueella on luovutettuja otteluita, on se automaattisesti huonompi kuin muut tasapisteissä olevat

1) Voitetut ottelut

2) Keskinäinen ottelu samalta kierrokset (kevät / syyskierros / miesten runkosarja)

3) Jouksuero samalta kierrokset (kevät / syyskierros / miesten runkosarja)

4) Tehdyt juoksut

5) Arpa


Miesten sarja - Loppusarja

Miesten sarja - Runkosarja

Sekasarja - Runkosarja

Mainospalkki